Christian Lance
Christian Lance
Associé adinvest France
Référent île-de-france 
LOKALIZACJA: PARYŻ, Francja

Obszary działania: Działania międzynarodowe, Audyt operacyjny, Strategia oferty, Zarządzanie zmianą

Znaczną część jego kariery zawodowej stanowiła praca w usugach, gdzie nabył dużą wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania operacyjnego, strategii oferty i zarządzania komercyjnego w wysoce konkurencyjnym środowisku. Jego doświadczenia, zawsze ukierunkowane na sprzedaż produktów za granicą, inspirują lokalne francuskie firmy, które wspiera.

Dzięki swoim organizacyjnym i kierowniczym umiejętnościom Christian działa jako nasz przedstawiciel w regionie Ile we Francji, organizuje powiązania z podmiotami gospodarczymi regionu i interweniuje koordynując działania mentorów ADINVEST w regionie.