Isabelle Chiffe
Isabelle Chiffe
ADINVEST INTERNATIONAL ZASOBY LUDZKIE
Localisation : france

Specjalizacja: Zasoby ludzkie, Przedsiębiorczość, Zatrudnienie, Odejścia pracowników

Pracowała na różnych stanowiskach związanych z relacjami z klientami i pracownikami, w środowisku ubezpieczeniowym i transportowym (handel, outsourcing, zarządzanie zasobami ludzkimi). Teraz wspiera wdrażanie rozwiązań HR w Adinvest International: rekrutację, szkolenia i certyfikację mentorów biznesowych, offboarding, przekwalifikowania i zwolnienia kierownictwa grupy (w kierunku przedsiębiorczości i mentoringu biznesowego).