Mane Sy
Mane Sy
ADINVEST INTERNATIONAL STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
LOKALIZACJA: Francja

Specjalizacja: Badanie rynku, Międzynarodowe partnerstwa, analiza sieci wpływu, Informacja Komisji Europejskiej, Europejskie projekty współpracy

Po odbyciu studiów międzynarodowych, które zaprowadziły ją do Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Francji, gdzie Mane otrzymała tytuł magistra sprawach międzynarodowych, spędziła kilka lat przyczyniając się do rozwijania naszych europejskich sieci. Jest bezpośrednio zaangażowana w europejskie projekty wewnętrzne, w szczególności w szkolenie Mentorów Biznesowych na skalę europejską.

Jej wiedza i znajomość rynku są udostępniane Mentorom, aby zapewnić im wszystkie informacje, których potrzebują do pracy w projektach w zakresie rozwoju komercyjnego lub przemysłowego. Zarówno w zakresie pozykiwania finansowania publicznego, w identyfikacji potencjalnych partnerów, jak i w uruchamianiu Europejskiej Sieci Mentorów Biznesu.