Nasze rozwiązania

Adinvest International poprzez jej europejską sieć certyfikowaych Mentorów Biznesu, wspomaga zarządy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzonych przez nich projektach.

stars

Wsparcie w tworzeniu wartości biznesowej 

Zidentyfikuj wspólnie z Zarządem wszystkie obszary postępu firmy w oparciu o istniejącą bazę zasobów i środków: rozwój handlowy, wzbogacenie oferty, wzrost, zewnętrzny wizerunek etc.

Rozwój know-how

Wykorzystaj know-how do budowania przyszłości firmy. Rozszerz i wzmocnij potencjał wzrostu.

euro_symbol

Finansowanie

Zidentyfikuj i obierz najbardziej odpowiednie ze źródeł finansowania w danym kontekście. Zapewnij sukces na każdym etapie procesu.

business

Współpraca przemysłowa

Zidentyfikuj i dopasuj wartości komplementarne: geograficzne, biznesowe, know-how, etc.

public

Umiedzynarodowienie

Szacuj, ustalaj priorytety i ułatwiaj wdrażanie strategi miedzynarodowego rozwoju

trending_up

Wzrost zewnętrzny

Oceń potencjał, zidentyfikuj cele. Wspieraj strategię i metodologię nabywania i integracji.

Cesja transferu

Przygotowanie do sprzedaży / przeniesienia / wyceny spółki i jej kapitału ludzkiego. Identyfikacja potencjalnych celów. Przyjęcie strategii transakcji w celu zapewnienia, że ​​wartość netto dla sprzedającego jest jak najwyższa.

Przemiana Menedżerów w przedsiębiorców

Przejmij firmę, zainwestuj w projekt biznesowy lub zostań Mentorem Biznesu

Offboarding (poza firmą)

Wprowadzaj innowacje, przyjmując pozytywne podejście do planów konwersji lub odejścia pracowników zarządu. Spraw, aby działania te były motywujące i atrakcyjne. Zapewnij trwałość potencjalnych relacji.

 

Dowiedz się się więcej