Sample media
Yves Boisselier
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL, PARTNER ADINVEST INTERNATIONAL PREZES ADINVEST EUROPE
LOKALIZACJA: BRUKSELA, BELGIA

SPECJALIZACJA: Innowcje, technologie informatyczne, sektor rolno-spożywczy /biotechnologie

Po wdrożeniu systemów informacji o produkcji głównie we Francji, Yves od ponad 30 lat wspiera Komisję Europejską (biuro pomocy technicznej w zarządzaniu programami europejskimi) jako ekspert ds. oceny projektów badawczych, innowacyjnych lub rozwoju przedsiębiorczości, a także sieci partnerów europejskich w zakresie budowy i wdrażania europejskich projektów współpracy z udziałem wielu zainteresowanych stron.

Od 1995r., Yves opracował wielopodmiotowe podejście pomagające firmom sformułować problem, zidentyfikować partnerów i zainteresowane podmioty (analiza wpływu, za i przeciw) oraz umożliwiające zaangażowanie ich we właściwym czasie, gdy problem zostanie rozwiązany (z wykorzystaniem lub bez dotacji europejskich). Tę specjalistyczną wiedzą stosujemy obecnie do wspierania naszych klientów w tworzeniu odpowiedniej strategii dla innowacji na poziomie międzynarodowym.